Vinnytsya Cooperative Institute


+30432 265127, +30432 265469

+380432 265338

ADMIN@VKКEP.VIN.UA

www.vki.vin.ua

59 Frunze St, Vinnytsya, 21009, Ukraine

Vinnytsya National Technical University


+30432 325718

+380432 465772

vstu@vstu.vinnica.ua

www.vntu.edu.ua

95 Khmelnytske Shosse, Vinnytsya, 21021, Ukraine

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University


+30642 412225

+380642 413160

uni@snu.edu.ua

www.snu.edu.ua

20а Molodizhny Block of Buildings, Luhansk, 91043, Ukraine

Volyn Institute of Economics and Management CJSC


+30332 789833, +30332 789832

+3803322 34156

viem@privat-online.net

www.viem.edu.ua

3 Elektroaparatna St, Lutsk, 43020, Ukraine

Yalta University of Management


+3 (0) 654 / 32 56 60

www.yum.edu.ua

8 Rudanskoho St, Yalta, 98600, Ukraine

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


+30372 526235

+380372 552914

office@chnu.edu.ua

www.chnu.cv.ua

2 Kotsiubynskoho St, Chernivtsi, 58012, Ukraine

Zakarpattya Art Institute


+30312 616321, +30312 663473

+3803122 63290

usa.uzhgorod@i.ua

www.artedu.uz.ua

37 Voloshyna St, Uzhhorod, 88015, Ukraine

Zakarpattya State University


+30312 651434, +30312 664914

zakdu@ukrpost.net

www.zakdu.edu.ua

89-а Zankovetskoii St, Uzhhorod, 88015, Ukraine

Zakhidnodonbasky Private Institute of Economics and Management (CJSC)


+305632 43315

+3805632 43680

zpieu-1994@ukr.net

www.zpieu.net

400 Dniprovska St, Pavlograd, 51400, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

Zaporizhya Institute of Law under the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs


+3061 2187502, +3061 2123230

+38061 2187501

zli@zli.zp.ua

www.zli.zp.ua

113 Pivnichne Shosse St, Zaporizhya, 69006, Ukraine