Kryvyi Rih State Pedagogical University


+30564 715834, +30564 715734

+380564 715521

institut@paradise.net.ua

Kryvyi Rih State Pedagogical University

www.kdpu.edu.ua

1930

IV

state

University

ukrainian

Dnipropetrovsk

54 Gagarina St, Kryvyi Rih, Ukraine