M.I. Pyrohov National Medical University of Vinnytsya


+30432 570360

+380432 350563, +380432 670203

admission@vsmu.vinnica.ua

M.I. Pyrohov National Medical University of Vinnytsya

www.vnmu.vn.ua

1921

IV

state

University

1961

ukrainian, russian

Dean of Pedagogical Faculty Tel.: +30432 670179, +30432 673522, fax +30432 570207

Vinnytsya

56 Pyrohova St, Vinnytsya, 21018, Ukraine