Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University of Vinnytsya


+30432 265220, +30432 263302

+380432 261455

vspu@vinnitsa.com

Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University of Vinnytsya

www.vinnitsa.com/vspu

1912

IV

state

University

ukrainian

Vinnytsya

32 Ostrozkoho St, Vinnytsya, 12110, Ukraine