State Institution of Higher Learning "Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky"


+304567 56394, +304567 56389

phdpu@ukr.net

State Institution of Higher Learning "Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky"

www.phdpu.edu.ua

1932

IV

state

University

ukrainian

Kyiv

30 Sukhomlynskoho St, Pereyaslav-Khmelnytsky, Kyiv Oblast, 08401, Ukraine