Tauria State University of Agrotechnology


+30619 420618, +30619 421004

+380619 422411

office@tsaa.org.ua

Tauria State University of Agrotechnology

www.tsaa.org.ua

1920

state

University

ukrainian

Zaporizhya

18 B.Khmelnytskoho, 18, Zaporizhya Oblast, Melitopol, 72312, Ukraine