Vinnytsia National Agrarian University


+30432 437230

rector@vsau.org

Vinnytsia National Agrarian University

www.vsau.org

1982

IV

state

University

ukrainian

Vinnytsya

3 Sonyachna St, Vinnytsya, 21008, Ukraine