M.I. Pyrohov National Medical University of Vinnytsya


+30432 570360

+380432 350563, +380432 670203

admission@vsmu.vinnica.ua

www.vnmu.vn.ua

56 Pyrohova St, Vinnytsya, 21018, Ukraine

Maksym Gorky State Medical University of Donetsk


+3062 3859504, +3062 3859503

+380622 955541

yuryi.dumanskyi@dsmu.edu.ua

www.dsmu.edu.ua

16 Illicha Av, Donetsk, 83003, Ukraine

Mariupol State University


+30629 532252

+380629 532270

mgi@mariupol.net

www.mdgu.com.ua

129а Budivelnykiv Av, Mariupol, 87500, Ukraine

Mukachevo State University


+303131 21109, +303131 24020

info@msu.edu.ua

www.msu.edu.ua

26 Uzhhorodska St, Mukachevo, 89600, Ukraine

Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University of Vinnytsya


+30432 265220, +30432 263302

+380432 261455

vspu@vinnitsa.com

www.vinnitsa.com/vspu

32 Ostrozkoho St, Vinnytsya, 12110, Ukraine

National Academy of Environmental and Resort Construction


+30652 222459

+380652 515750

napks@napks.edu.ua

www.napks.edu.ua

181 Kyivska St, Simferopol, 95493 , Ukraine

National Academy of Fine Art and Architecture


+3044 272І540, +3044 2721421, +3044 2721048, +3044 2721410

+38044 272І540, +38044 2721421, +38044 2721048, +38044 2721410

naoma@ukr.net

www.naoma.edu.ua

20 Smirnova-Lastochkiva St, Kyiv, 04053, Ukraine

National Academy of Internal Affairs


+3044 5200666, +3044 5200846

+38044 2469491

post@naiau.kiev.ua

www.naiau.kiev.ua

1 Solomyanska Sq, Kyiv, 03035, Ukraine

National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine


+3044 2114553

+38044 2137602

general@academy.gov.ua

www.academy.gov.ua

20 Eugene Pottier St, Kyiv, 03057, Ukraine

National Academy of Statistics, Accounting, and Auditing


+3044 4844941, +3044 4844778

+38044 4844941

dasoa@dasoa.edu.ua

www.dasoa.edu.ua

1 Pidhirna St, Kyiv, 04107, Ukraine