Система кваліфікацій

Українська система освіти визнана ЮНЕСКО, ООН та іншими впливовими міжнародними організаціями. В Україні діє ступінчата система освітньо-кваліфікаційних рівнів, що узгоджується з відповідними структурами більшості розвинених країн світу. Але українська система кваліфікацій має деякі свої особливості.

Як і в більшості країн світу, українська вища освіта розділена на три етапи підготовки. Перший етап: навчання триває 3–4 роки і після його закінчення студенту надається освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавра". А ось другий етап навчання охоплює два рівні: "спеціаліст" (1–1,5 роки навчання) та "магістр" (1–2 роки навчання). Студент може зробити вибір на користь тієї чи іншої програми. Це залежить від особливостей освітньої системи країни, в якій він планує вести свою професійну діяльність у майбутньому. Наявність двох освітньо-кваліфікаційних рівнів на другому освітньому етапі пов`язано з тим, що традиційно навчання в університетах та інститутах тривало 5–5,5 років. Після закінчення навчання студенту надавалась кваліфікація „спеціаліст”. Оскільки спеціалісти з такими дипломами дотепер є затребуваними українським ринком праці, то цей освітньо-кваліфікаційний рівень збережений і в сітці кваліфікацій. Багато вищих навчальних закладів України пропонують абітурієнтам подібні програми підготовки. Вибір залишається за Вами.

Третій етап, як і в більшості країн, триває три роки, чи навіть більше. Для його проходження необхідно вступити до аспірантури вищого навчального закладу або наукової установи. По закінченню курсу претендент публічно захищає підготовлену наукову роботу – дисертацію. Цей етап закінчується наданням наукового ступеня – кандидата наук. Ця кваліфікація відповідає прийнятій у світі кваліфікації „доктор філософії” (PhD). Багато іноземних студентів обирають курс аспірантури саме в Україні.

Найближчим часом в країні буде введена національна рамка кваліфікацій, адаптована до європейської. Також із міжнародною практикою узгоджується перелік напрямків і спеціальностей підготовки бакалаврів і магістрів. На сьогодні українські вищі навчальні заклади готують спеціалістів із 77 напрямків. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється з 400 спеціальностей.