Визнання українських дипломів в інших країнах

З українським дипломом Ви зможете почати професійну діяльність або продовжити навчання в будь-якій країні світу. Україна разом з іншими державами працює над спрощенням процедури визнання документів про освіту. Країна є членом Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації документів, а також Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти у Європейському регіоні.

Для того щоб Ваш документ про освіту, отриманий в Україні, був дійсний на території іншої держави, після його отримання Вам необхідно пройти процедуру легалізації. Якщо країна, куди Ви прямуєте для професійної діяльності або продовження навчання, як і Україна, є учасником Гаазької конвенції, то достатньо буде завірити диплом апостилем. Це спрощена процедура легалізації документів, універсальна для всіх країн-учасниць конвенції. Якщо ж ні, необхідно пройти процедуру легалізації документів про освіту в МЗС України. Це здійснити нескладно, і зазвичай університети допомагають своїм випускникам оформити документи належним чином. Проте ліпше дізнатися про все заздалегідь, -- який саме порядок підтвердження документів є необхідним для Вашої країни. Легалізація і апостиль підтверджують легітимність виданого Вам документа при використанні його за межами України.

Процедура підтвердження кваліфікації в кожній країні має свої особливості. На сьогодні Україна уклала 22 двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчених звань. Зокрема, такі угоди діють із Болгарією, Угорщиною, В`єтнамом, Китайською народною республікою, Монголією, Польщею, Румунією, Францією та Естонією. Двосторонні угоди в галузі визнання документів про освіту підписані з Росією та більшістю країн пострадянського простору. В цих країнах процедура визнання Вашої кваліфікації буде максимально спрощена. Україна разом із 43 державами є членом Лісабонської конвенції, дія якої розповсюджується на країни Європи. Окрім європейських країн, до неї також приєдналися США, Канада, Австралія, Ізраїль, Казахстан, Білорусь. Цей документ спрямовано на спрощення процедури визнання кваліфікації, отриманої в одній країні, на території інших країн-учасниць Конвенції. Тому ті держави, що підписали Конвенцію, зокрема, й Україна, співпрацюють у рамках робочих груп, налаштовують обмін інформацією, узгоджують свої національні системи кваліфікацій із рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

У 2011 році Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08 №924 на базі ДП "Інформаційно-іміджевий центр" було створено Національний інформаційний центр академічної мобільності. Одними з основних його функцій є проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих навчальними закладами України та інших держав, а також організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, що видані навчальними закладами іноземних держав. В Україні нострифікація та апостилювання документів про освіту проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2005 року Україна приєдналася до Болонської декларації і на сьогодні, разом з іншими 46 європейськими країнами, впроваджує болонські реформи. Тим самим країна обрала курс на європейські стандарти освіти, інтеграцію в загальноєвропейський освітній та науковий простір. Для реалізації положень Болонської декларації в Україні проходять масштабні реформи та модернізація освітньої галузі.

Введена триступенева система підготовки спеціалістів з вищою освітою. Така схема відповідає європейській системі освіти та системам більшості країн світу. Українські університети, інститути та академії пропонують програми підготовки з наданням кваліфікацій „бакалавр” (перший ступінь підготовки), „спеціаліст” і „магістр наук” (другий), "кандидат наук" (третій ступінь). Вищі навчальні заклади перейшли до кредитно-модульного оцінювання знань (ECTS), що використовується в Європі. Затверджено додаток до диплому європейського зразка. Всі ці зміни спрямовані на стандартизацію української освітньої галузі з системами освіти інших країн. У підсумку буде значно полегшено процедуру підтвердження освітнього рівня, отриманого в Україні, в інших країнах, і навпаки. Ці заходи покликані підвищити мобільність студентів та кваліфікованих кадрів.

У 2008 році Україна стала повноправним членом Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти разом із 18 країнами – членами Болонського процесу.