Vinnytsya Cooperative Institute


+30432 265127, +30432 265469

+380432 265338

ADMIN@VKКEP.VIN.UA

Vinnytsya Cooperative Institute

www.vki.vin.ua

1920

collective

Institute

ukrainian

Vinnytsya

59 Frunze St, Vinnytsya, 21009, Ukraine