Vinnytsya National Technical University


+30432 325718

+380432 465772

vstu@vstu.vinnica.ua

Vinnytsya National Technical University

www.vntu.edu.ua

1960

IV

state

University

1979

ukrainian, russian

Vinnytsya

95 Khmelnytske Shosse, Vinnytsya, 21021, Ukraine