Zakarpattya State University


+30312 651434, +30312 664914

zakdu@ukrpost.net

Zakarpattya State University

www.zakdu.edu.ua

1995

IV

state

University

ukrainian, russian

Zakarpattya

89-а Zankovetskoii St, Uzhhorod, 88015, Ukraine