Zakarpattya Art Institute


+30312 616321, +30312 663473

+3803122 63290

usa.uzhgorod@i.ua

Zakarpattya Art Institute

www.artedu.uz.ua

2003

state

Institute

ukrainian

Zakarpattya

37 Voloshyna St, Uzhhorod, 88015, Ukraine