Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


+30372 526235

+380372 552914

office@chnu.edu.ua

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

www.chnu.cv.ua

1875

IV

state

University

ukrainian

Chernivtsi

2 Kotsiubynskoho St, Chernivtsi, 58012, Ukraine