Страхування іноземців в Україні

17вересня 1997 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 1021 «Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України». Згідно з цією постановою було внесено зміни до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства на територію України, їх виїзду з України, а також транзитного проїзду через територію країни. Ці зміни зробили обов'язковою наявність договору страхування в іноземців при в'їзді на територію України. Також цією постановою передбачено, що надання медичної допомоги (у тому числі екстреної) іноземцям відбуватиметься на підставі укладених договорів страхування зі страхувальниками-резидентами.

Страхувальниками можуть бути особи, які отримали ліцензію на право здійснення обов'язкового медичного страхування та уклали договори про реалізацію полісів страхування (сертифікатів).

При страхуванні об'єктом страхування стають майнові інтереси, пов'язані зі здоров'ям та працездатністю іноземця, а також виникненням витрат на надані йому медичні та інші послуги при раптових, непередбачених подіях під час перебування іноземця на території України.

Страховим ризиком є раптова, непередбачена, не залежна від волі застрахованої особи подія, що сталася з нею під час перебування в Україні. Таким випадком може стати несподівана хвороба, смерть в результаті хвороби, нещасний випадок, аварія або поломка автотранспорту, крадіжка багажу, квитків, документів тощо.

Страховим випадком є виникнення зобов'язання іноземця відшкодувати установі, що надала послуги, витрати на надані йому медичні та інші види послуг, передбачені страховим полісом.

Страхова сума встановлюється за бажанням іноземця, що укладає договір страхування. Цей документ укладається на строк від 1 дня до 1 року. Територією страхування є вся територія України.

Вартість страхового поліса, який бажає придбати іноземець, залежить від таких чинників:

• Обраної програми страхування;
• Страхової суми;
• Періоду страхування;
• Мети прибуття в Україну (туризм, робота, навчання тощо);
• Віку застрахованого.

Страхова сума встановлюється за бажанням застрахованої особи в межах від 5 000 до 50 000гривень.