Дистанційна освіта в Україні

Розвиток і становлення дистанційної освіти в Україні почалося набагато пізніше, ніж у більшості країн Європи і з самого початку було змушене долати такі труднощі, як:

• низький рівень інформатизації суспільства;
• незначна оснащеність навчальних закладів комп'ютерною технікою;
• відсутність самої методики дистанційної освіти.

Але час іде і змінюється середовище. Від початку 90-х, а вже потім, з проголошенням незалежності, влада країни зробили все можливе для реалізації програми розвитку дистанційної освіти.

Першим кроком став прийом Закону України «Про національну програму інформатизації» у 1998 році. Нарешті були виокремлені основні завдання та визначені напрямки розвитку гідного рівня дистанційної освіти в Україні.

Відтоді в країні регулярно проводяться наукові конференції, присвячені комп'ютеризації та інформатизації освіти. 27 ВНЗ країни підписали меморандум про співпрацю, надавши студентам прекрасну можливість ділитися і отримувати знання незалежно від їхнього місцезнаходження.

У 2000 році була сформована національна програма дистанційного навчання в Україні, а також затверджена концепція її розвитку.

За роки практики і практичної роботи більшість труднощів було подолано, а нові плани отримали поштовх до втілення.

Таким чином, становлення дистанційної освіти в Україні вже пройшло фундаментальні етапи, і вже зараз прямує до точки стабільності та ефективності, що неодмінно позначиться і на якості отримуваних віддалено освітніх послуг.