Мовна ситуація

Мова вважається віддзеркаленням душі народу, бо саме через мову можна багато дізнатися про особливості його розвитку та формування. На жаль, українці протягом своєї історії були позбавлені можливості повноцінно вивчати та розвивати рідну мову. Перебування у різний час під владою держав Речі Посполитої, Австро-Угорської та Російської імперій призвело не лише до заперечення істориками цих країн існування українців як етносу, а й до зведення української мови до діалекту.

У ХХ столітті ситуація дещо поліпшилася. Українська мова отримала право на існування. Радянська влада її використання не заперечувала, але й не заохочувала. Результатом проведення такої політики стало те, що частина етнічних українців своєю рідною мовою вважала російську.

Незалежна Україна оголосила українську державною мовою країни. За даними перепису населення 2001 року, її вважають рідною 67,5% всього населення України, що на 2,8% більше, ніж за даними перепису 1989 року. Серед етнічних українців ця цифра сягає 85,2%. Але українську використовують не тільки етнічні українці, а й росіяни, поляки, румуни, молдавани, білоруси, німці. Найрозповсюдженішою мовою після української стала російська. Рідною її назвали 29,6% всього населення. Використання російської у повсякденному спілкуванні переважає на півдні та сході країни. Особливістю мовної ситуації в країні є велика кількість білінгвістичного населення. За дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, одночасно рідними для себе і українську, і російську вважають 12,4% населення, а 16,4% – однаково легко спілкуються обома мовами. Ще одна особливість – розповсюдження суржику, який є штучним змішуванням української та російської без дотримання норм літературної мови. Доля використання інших мов незначна.

Керівництво держави продовжує підтримувати розвиток української мови, при цьому не утискаючи інші мови і надаючи можливість представникам різних національностей вивчати та спілкуватися мовою, яку вони вважають рідною. 2 травня 1996 року Україна підписала “Європейську хартію регіональних мов”, 15 травня 2003 року Верховна Рада України прийняла відповідний закон про її ратифікацію.

 

Додаткова інформація:

Всеукраїнський перепис населення
www.ukrcensus.gov.ua

Київський міжнародний інститут соціології
www.kiis.com.ua