Національний склад

Протягом усієї історії України її територію окрім корінного населення, українців, населяли також й інші народи. Їх поселення було результатом історичних подій: воєн, міграцій, примусового переміщення населення, природних та соціальних катаклізмів на території інших країн. Саме ці процеси і сформували яскраву картину багатонаціональної держави, якою сьогодні є Україна.

Згідно з даними останнього перепису населення, який відбувся у 2001 році, понад 37,5 млн є українцями, що складає 77,8% загальної кількості населення. Після українців найбільш чисельною групою є росіяни – близько 8,3 млн (17,3%). Далі йдуть білоруси – 275 тис (0,6%), молдавани – 258 тис (0,5%) і кримські татари – 248 тис (0,5%).

Загалом Україну населяють представники понад 130 національностей та народностей. Залежно від області найчисельнішими національними групами після українців можуть бути угорці, як у Закарпатській області, або румуни, як у Чернівецькій області, що зумовлено історією розвитку територій, які були дуже тісно пов’язані економічно, соціально та політично із сусідніми державами. Центральна частина країни заселена компактно українцями, території найбільшого впливу Російської імперії, Луганська та Донецька області – порівну українцями та росіянами. У Криму на сьогодні домінує російське населення як етнічна група пізнішого поселення, що викликано подіями 40-х років ХХ століття, коли за радянської влади було депортовано кримських татар, організовані репресії проти німців, болгар та греків.

Але, не дивлячись на таку велику кількість національностей, у період розпаду Радянського Союзу, для якого було характерне загострення міжетнічного протистояння, Україні вдалося зберегти цілісність і уникнути конфліктів на міжнаціональній основі.

Сьогодні представники різних національностей мають можливість вивчати мову, культуру та історію свого народу, створювати народні центри, святкувати національні свята. Верховною та місцевою владою всіляко підтримується розвиток та повноцінне існування етнічних груп, їх інтеграція в українське суспільство.

 

Додаткова інформація:

Всеукраїнський перепис населення

www.ukrcensus.gov.ua