Політичні партії та рухи

Формування системи політичних партій та рухів в Україні розпочалося напередодні здобуття нею Незалежності у 1991 році та стало складовою частиною переходу країни на шлях демократичного розвитку.

Ухвалена 28 червня 1996 року Конституція України наголошує, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як  обов'язкова. Громадяни  України  мають  право на  свободу об'єднання у  політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Винятком були обмеження, встановлені законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у  виборах.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 158 партій та громадських рухів.

Система політичних партій в Україні продовжує розвиватися. До виборчого законодавства країни були внесені зміни, які передбачали проведення голосування за партійними списками. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії та блоки, виборчі списки яких, за підсумками голосування на виборах депутатів, набрали не менше 3% голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Впровадження цих змін сприяло суттєвому зміцненню ролі політичних партій у житті України.

Внаслідок позачергових парламентських виборів, які відбулися у вересні 2007 року, до Верховної Ради України увійшло п’ять політичних сил:

Партія регіонів – 175 депутатів  http://www.partyofregions.org.ua

Блок Юлії Тимошенко – 156 депутатів  http://www.byut.com.ua

Блок „Наша Україна – Народна Самооборона” – 72 депутати  http://www.nuns.com.ua, http://www.razom.org.ua

Комуністична партія України – 27 депутатів  http://www.kpu.net.ua

Блок Литвина – 20 депутатів  http://narodna.org.ua

У Верховній Раді України за результатами виборів формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Коаліція вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатур Прем'єр-міністра України та складу Кабінету Міністрів України. На підставі цих пропозицій Президент України вносить до парламенту подання про призначення Прем'єр-міністра України та складу Кабінету Міністрів України.

Створення та успішне функціонування в Україні багатопартійної політичної системи є переконливим свідченням приналежності України до кола демократичних європейських держав.

Центральна виборча комісія http://www.cvk.gov.ua

Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua