Правила проживания в студентческих общежитиях

Нижче вказані загальні правила, положення та рекомендації для проживання студентів у гуртожитках ВНЗ. Дані правила є узагальненими і можуть відрізнятися в залежності від ВНЗ та його розпорядку.

Правила проживання студентів у гуртожитках ВНЗ не можуть суперечити конституційним правам громадян, законам України, а також міжнародними договорами.

Загальні правила і положення

1.1. Право на проживання в студентських гуртожитках надається студентам та аспірантам на час їхнього навчання в університеті. Поселення та виселення з гуртожитків провадиться за рішенням студентської ради гуртожитку при узгодженні з деканатом.

1.2. При поселенні в гуртожиток студент, аспірант, зобов'язаний особисто надати коменданту гуртожитку:
• ордер на право поселення в гуртожиток;
• довідку про медичний огляд на педикульоз;
• довідку про проходження флюорографії;
• квитанцію про оплату проживання.

1.3. Переселення студентів, що вже проживають в одному з гуртожитків до іншого можливе за спільним рішенням студентських рад гуртожитків, комендантів і при згоді декана факультету, а з однієї кімнати в іншу - за рішенням студентської ради гуртожитку при узгодженні з комендантом.

1.4. Здійснення реєстраційного режиму в студентських гуртожитках здійснюється паспортним відділом університету.

1.5. При поселенні в гуртожиток, студенти, що у ньому проживають і адміністрація університету укладають договір.

1.6. Студенти-заочники на період здачі екзаменаційних сесій і захисту дипломних проектів (складання державних іспитів) можуть поселятися в студентському гуртожитку за ордером з оплатою на загальних умовах.

1.7. Згідно з положеннями про студентське самоврядування університету в гуртожитку головою студентської ради факультету призначається голова студентської ради гуртожитку, який призначає старост поверхів за погодженням з жителями поверху.

1.8. Отримане майно для індивідуального користування видається комендантом під особисту розписку тому, хто проживає в гуртожитку. З цього моменту людина несе повну матеріальну відповідальність за отримане майно.

1.9. Рішення голови студентської ради гуртожитку, коменданта і старости поверху щодо дотримання правил проживання і санітарних правил є обов'язковими для всіх осіб, що проживають в гуртожитку.

1.10. Вхід до гуртожитку для його мешканців припиняється о 00:00. Час може коригуватися в окремі дні керівництвом студентської ради університету за погодженням з адміністрацією університету.

1.11. Студенти, що працюють, мають право проходити в гуртожиток в нічний час (після 00:00) в тверезому стані згідно до списку студентів, що працють, складеного головою студентської ради гуртожитку та поданого на вахту.

1.12. Особам, які не проживають в гуртожитку, відвідування дозволяється тільки за документами, що посвідчують їхню особу, за умови, що мешканець кімнати зустрічає і проводжає гостей з гуртожитку і несе повну відповідальність за їхню поведінку і дотримання правил проживання в гуртожитку.

1.13. На період оголошення карантину відвідування особами, що не проживають в гуртожитку, забороняється.

1.14. Члени студентського комітету університету мають право проходити в гуртожиток к будь-який час при пред'явленні відповідного посвідчення.

1.15. Студенти та аспіранти після закінчення навчання в університеті зобов'язані виселитися з гуртожитку в тижневий термін (у тому числі і при відрахуванні з ВНЗ).

1.16. Студенти, виселені за рішенням студентської ради гуртожитку, зобов'язані виселитися з гуртожитку в протягом 3 робочих днів.

1.17. У разі порушення будь-якого пункту в п. 2.3. адміністрація університету не несе відповідальності за завдану шкоду студентам, які проживають у гуртожитку.

Загальні права та обов'язки студентів, що проживають у гуртожитку

2.1. Студенти, які проживають у гуртожитку, мають право:
• проживати в закріпленій житловій кімнаті весь строк навчання в університеті за умови дотримання правил внутрішнього розпорядку та правил проживання в гуртожитках університету;
• користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку;
• вносити адміністрації навчального закладу пропозиції щодо укладення договору і вимагати його виконання з боку адміністрації;
• переселятися за згодою студентської ради та адміністрації в іншу житлову кімнату гуртожитку згідно до п. 1.3.;
• бути обраним до складу студентської ради факультету та гуртожитку;
• брати участь через органи студентського самоврядування у вирішенні питань поліпшення житлово-побутових умов проживання в організації виховної роботи і дозвілля, в обладнанні та оформленні житлових кімнат і приміщень для самостійної роботи, в розподілі коштів, що спрямовуються на поліпшення соціально-житлово-побутових умов проживаючих.

2.2. Студенти, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:
• дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та правил проживання в гуртожитках університету, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо;
• виконувати рішення адміністрації й органів студентського самоврядування;
• дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, меблів та інвентарю гуртожитку;
• відшкодовувати завдані матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством та укладеним договором;
• не переносити з однієї кімнати в іншу майно, закріплене за описом за мешканцями кімнати без дозволу коменданта;
• щодня проводити прибирання в своїй кімнаті і своєчасно виносити сміття;
• проводити прибирання поверхів та місць загального користування у відповідності з графіком, затвердженим студентською радою з 17.00 до 21.00 год;
• економно витрачати електроенергію і воду;
• брати участь в позаурочний час в роботах з благоустрою та озеленення території гуртожитку;
• при виселенні з гуртожитку здати все майно, провести прибирання та ремонт в кімнаті, здати ключі коменданту, після чого отримати його підпис в обхідному листі;
• шанобливо ставитися до колег і обслуговувального персоналу, не заважати їхній роботі, відпочинку, виконанню їхніх обов'язків.

2.3. Студентам, які проживають у гуртожитку, категорично забороняється:
• з'являтися в гуртожитку в нетверезому стані;
• зберігати, вживати, продавати спиртні напої та наркотичні речовини;
• грати в азартні ігри;
• курити в гуртожитку;
• переселятися з однієї кімнати в іншу без дозволу згідно з п. 1.3.;
• передавати ключі від кімнати стороннім особам;
• самовільно переносити інвентар з однієї кімнати в іншу;
• вести самовільний монтаж, демонтаж і ремонт електропроводки;
• наклеювати на стінах і шафах різні картини, оголошення, розклад та ін;
• користуватися лампочками потужністю більше 100 Вт;
• користуватися в кімнатах електронагрівальними приладами: електроплитками, кип'ятильниками, чайниками, СВЧ-печами, духовками тощо;
• залишати на кухні без нагляду увімкнені електричні плити;
• влаштовувати сторонніх осіб на нічліг;
• допускати присутність в кімнаті гостей без здачі документів черговій гуртожитку;
• вмикати апаратуру з гучністю, що перевищує чутність у межах кімнати;
• шуміти і користуватися радіоапаратурою після 22 годин;
• займатися в гуртожитку комерцією;
• утримувати тварин.

Стягнення за порушення правил проживання в гуртожитку

3.1. За порушення даних правил проживають у гуртожитку студентам можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення після винесення відповідного рішення студентською радою гуртожитку:
• догана;
• робота з благоустрою гуртожитку та прилеглих до нього територій;
• виселення з гуртожитку

3.2. Заохочення і стягнення проживають у гуртожитку студентам та аспірантам у встановленому порядку виносяться ректоратом університету за поданням декана факультету, при узгодженні зі студентською радою гуртожитку, заступником декана з виховної роботи та комендантом гуртожитку.