Про релігійну ситуацію в Україні

Релігійне життя в Україні представлене 55 віросповідними напрямками, в межах яких діють майже 34 тис. релігійних організацій, зокрема, 32,5 тис. релігійних громад, 82 центри та 246 управлінь, 420 монастирів, 333 місії, 74 братства, 192 духовні навчальні заклади, 12,7 тис. недільних шкіл.

Справами Церкви в Україні опікується 29,4 тис. священнослужителів. Зростає видання церковних друкованих засобів масової інформації, нині їхня кількість становить 383 одиниці.

Для богослужінь релігійні організації використовують 22 тис. культових та пристосованих під молитовні споруд.

Розподіл релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить про домінування в Україні православ’я, до якого входить 16758 парафій, тобто 50% від загальної кількості релігійних осередків віруючих країни.

Найчисельніша (11610 парафій) – Українська православна церква (Московський патріархат). Сьогодні вона має митрополію, 40 єпархій, 173 монастирі, 34 братства, 18 духовних навчальних закладів, 10 місій, 4112 недільних шкіл та 106 періодичних видань.

Служителями культу церква забезпечена на 85%.

Українська православна церква Київського патріархату за кількістю релігійних організацій, що утворюють її мережу (4135), посідає друге місце після УПЦ МП. У структурі церкви діють патріархія, 31 єпархіальне управління, 44 монастирі, 26 місій, 9 братств, 16 духовних навчальних закладів та 1232 недільні школи. Діяльність церкви висвітлюють 35 періодичних релігійних видань.

Українська автокефальна православна церква має патріархію, 12 єпархіальних управлінь, 6 монастирів, 7 місій, 1 братство, 7 духовних навчальних закладів, 301 недільну школу. Діяльність церкви висвітлюють 7 періодичних видань. 1213 громад обслуговують 661 священнослужитель. На сьогодні понад 70% парафій УАПЦ діють у західних областях України.

Інституційна мережа Української греко-католицької церкви має митрополію, 3 екзархати (Києво-Вишгородський, Одесько-Кримський та Донецько-Харківський), 18 єпархіальних та чернечих управлінь, 3685 громад, 102 монастирі, 15 духовних навчальних закладів, 17 місій та 2 братства. Діяльність церкви висвітлюють 28 періодичних видань.

Римо-католицька церква в Україні нині має митрополію, 18 дієцезіальних та чернечих управлінь, 1060 громад, 91 монастир, 39 місій, 3 братства, 8 духовних навчальних закладів, 517 недільних шкіл. Віруючих церкви обслуговують 541 священнослужитель, із них 251 іноземець. Життя і діяльність РКЦ висвітлюють 14 періодичних релігійних видань.

Протестантизм в Україні налічує 10 тис. релігійних осередків, що становить майже 30% від усієї релігійної мережі. Найвпливовішою та найчисельнішою протестантською спільнотою є Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів. Структура ВСОЄХБ налічує 2711 релігійних організацій: 1 центр, 26 діючих регіональних та обласних управлінських структур, 93 місії, 2 братства, 42 духовних навчальних заклади, в яких готується майже 6,6 тис. майбутніх пресвітерів, дияконів, регентів та інших служителів. 2547 громад обслуговують майже 3 тис. священнослужителів. Основи віровчення викладаються у 1419 недільних школах. Внутрішнє та міжнародне життя церковної спільноти висвітлюється у 15 періодичних релігійних виданнях.

Другу сходинку за кількістю протестантських релігійних організацій (1588) посідає Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської – п’ятидесятників. До його складу входять – 1 центр, 27 обласних управлінь, 51 місія, 2 братства, 1525 громад віруючих. Богослужбові відправи проводять 2246 священнослужителів. Близько 800 майбутніх пресвітерів і дияконів проходять підготовку в 16 духовних навчальних закладах. При громадах діє 1006 недільних шкіл. Питання розвитку церкви, її релігійне життя висвітлюється у 27 періодичних виданнях.

Українська уніонна конференція церкви Адвентистів Сьомого Дня має у своєму складі 1057 релігійних організацій, зокрема, 1 центр, 9 регіональних управлінь, 2 місії, 4 духовні навчальні заклади, 1 братство та 1070 громад, в яких релігійні потреби віруючих задовольняють 1218 священнослужителів. Основи віровчення викладаються різним віковим групам у 768 недільних школах. Внутрішнє та міжнародне церковне життя висвітлюють 9 періодичних видань.

Релігійні організації харизматичних церков функціонують в усіх областях країни. Найбільше їх діє в Донецькій області (понад 10% від загальної кількості).

Понад 1,5 тисячі релігійних організацій в Україні створено національними меншинами. Найбільша частина з них – послідовники ісламу – 1138 організацій. Іудаїзм має 290 організацій, Закарпатська (угорська) реформаторська церква – 118; Німецька євангельсько-лютеранська церква – 40, Вірменська апостольська церква – 25. Функціонують також етноконфесійні громади чехів, готів, корейців, шведів, в Автономній Республіці Крим – караїмів та кримчаків, в Херсонській та Запорізькій областях – менонітів. Найбільша частка релігійних організацій національних меншин зосереджена в Автономній Республіці Крим.

Буддистські релігійні організації (51, зокрема, 3 центри і 48 громад) діють у 15 областях України та в містах Києві і Севастополі.

 

Додаткова інформація:

Державний комітет України у справах національностей та релігій
www.scnm.gov.ua

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
www.vrciro.org.ua

Релігійно-інформаційна служба України
www.risu.org.ua