Рейтинг вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

У світовому і європейському освітньому просторі рейтингові системи отримали широке розповсюдження і застосування в різних сферах економічного, соціального, а також політичної діяльності.

Для оцінювання діяльності ВНЗ України використовуються критерії якості міжнародних стандартів. Такий підхід дає можливість найбільш адекватно і об'єктивно оцінити клас категорію того чи іншого університету, порівнюваний з ВУЗами інших країн.

Діяльність кожного ВНЗ можна оцінити за допомогою таких критеріїв:

• індекс міжнародної активності
• індекс якості контингенту студентів
• індекс якості науково-педагогічного персоналу
• індекс якості науково-дослідної і науково-технічну діяльність
• індекс ресурсного забезпечення

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було проведено аналіз усіх видів діяльності українських ВУЗів та складено їх профільний рейтинг.

Так, враховуючи вищеперелічені показники, перше місце серед ВНЗ загальної спеціалізації посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Друге і третє місце по праву розділили Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Сумський державний університет.

У списку технічних ВНЗ України почесне перше місце посів Харківський національний університет радіоелектроніки. На другому і третьому - Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Рейтинг установ охорони вищих навчальних закладів відкриває Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в Києві. Далі, на другому і третьому місці розташувалися Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, а також Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

Серед університетів, профілюючих економіку, фінанси та управлінське справу, першим був визнаний Університет банківської справи Національного банку України. Другим за вказаним критеріям став Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського. Третє місце зайняв Донецький державний університет управління.