Рушії цивілізації

Витоки української науки сягають Х-ХІІ ст. Ще у середньовічній Європі були знані і користувалися повагою імена вчених Київської Русі. Серед них, наприклад, видатний філолог М. Смотрицький, "Граматика словенська" котрого стала основою правопису багатьох слов'янських мов. Впливовим осередком науки XVIII ст. була Києво-Могилянська Академія. Відкриті у ХІХ ст. університети у Києві, Харкові, Львові, Одесі швидко набули слави наукових центрів, які й сьогодні не здають своїх позицій.

ХХ століття стало особливо плідним для розвитку українських наукових шкіл, які здобули світове визнання: з геохімії та природознавства (засновник В. Вернадський), мікробіології (І. Мечніков, Д. Заболотний), біології (О. Богомолець), хімії (Л. Писаржевський), механіки (С. Тимошенко), електрозварювання та мостобудування (Є. Патон), фізики (М. Боголюбов), кібернетики (C. Лєбєдєв, В. Глушков), космічної техніки (М. Янгель) та багато інших.

Ціла низка винаходів українських учених послужили основою, точкою відліку, для розвитку світової науки. Серед них такі видатні досягнення, як здійснення штучної ядерної реакції по розщепленню атомів літію, одержання "важкої води", створення першої в Європі електронно-обчислювальної машини, заснування нової галузі металургії - електрометалургії; розробка ракетно-космічної, авіаційної техніки, яка не має аналогів у світі тощо.

Після розпаду Радянського Союзу українська наука пережила складний період. Хронічне недофінансування галузі призвело до призупинення значної кількості наукових досліджень, старіння матеріальної бази, втрати цілої низки визначних науковців, які у пошуках кращої долі виїжджали за кордон.

Проте сьогодні ситуація вирівнюється. Українські досягнення у галузі математики, фізики, механіки, інформатики, та інших наукових напрямів, пов'язаних із виробництвом високотехнологічної наукоємної продукції, успішно інтегруються у світовий науковий простір. І продовжують впливати, а досить часто, і визначати, напрям розвитку людської цивілізації.

Про новітні досягнення і винаходи, визначні постаті світової науки, чий життєвий шлях пов'язаний з Україною, читайте далі на нашому порталі “See you in Ukraine!".