У яких країнах визнають дипломи українських ВНЗ?

З українським диплом Ви зможете почати професійну діяльність або продовжити навчання в будь-якій країні світу. Україна разом з іншими державами працює над спрощенням процедури визнання документів про освіту.

Країна є членом Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації документів, а також Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні.

Для визнання українських дипломів були підписані відповідні двосторонні угоди. Так, наприклад, угоди про визнання дипломів, отриманих в Україні, були підписані з Францією, Болгарією, В'єтнамом, Угорщиною, КНР, Польщею, Монголією, Румунією, Естонією, а також з Росією та багатьма країнами пострадянського простору, зокрема, з Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном і т.д.

Україна і ще 44 держави також є членами Лісабонської конвенції. Її дія поширюється на країни Європи. Крім того, до неї вже приєдналися такі країни, як Австралія, Білорусь, Ізраїль, Казахстан, Канада і США. Даний документ сприяє значному спрощенню, а також уніфікації процедури визнання дипломів в кожній окремій країні-учасниці.

Згідно Лісабонської конвенції про визнання була створена мережа ENIC - NARIC Network - Європейська мережа національних інформаційних центрів з академічного визнання і мобільності. Ця мережа складається з 55 інформаційних центрів у 55 державах. З 2011 року Національний інформаційний центр академічної мобільності працює і в Україні.

Ці міжнародні центри прискорюють роботу один одного, оперативно обмінюючись інформацією щодо політики та практики національного визнання іноземних кваліфікацій, національної системи освіти, інформацією з навчання за кордоном, трудової міграції та ін. Інформаційний обмін істотно прискорює процедуру визнання документів про освіту.

У рамках Болонського процесу закордонні ВНЗ визнають дипломи українських вищих навчальних закладів згідно з підписаними міжуніверситетськими угодами.

Так, наприклад, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля в Луганську співпрацює з Аахенським університетом у Німеччині. А Київський національний торговельно-економічний університет має такі ж угоди з кількома ВУЗами Франції.