Українська система освіти

Якщо Ви чи Ваші близькі обираєте нашу країну для здобуття вищої освіти, пропонуємо познайомитися із системою освіти України. Можливо, один із чисельних українських університетів з високим рівнем викладання задовольнить Ваші запити.

Навчатися та здобувати освіту в Україні вважається престижно. Мабуть, саме тому в країні кількість людей з вищою освітою значно вища від європейського рівня. Понад 90% громадян України мають середню або вищу освіту. Про високий її рівень свідчать і яскраві виступи українських студентських команд на міжнародних олімпіадах з програмування, математики, фізики, хімії, біології, астрономії й астрофізики. Високий рівень освіченості населення підтверджують не лише статистичні дані. На цей факт звертають увагу і представники міжнародного бізнесу, відзначаючи це як конкурентну перевагу країни. Вища школа України на сьогодні нараховує майже 2,5 мільйонів студентів.

Закономірно, що іноземці цікавляться здобуттям освіти в українських вузах. Україна входить у десятку країн світу за загальною чисельністю іноземних студентів. На сьогодні в Україні здобувають освіту близько 45 тисяч громадян інших країн, що становить 1% міжнародного ринку освітніх послуг для іноземців.

Традиційними регіонами, звідки їдуть навчатися до України, є КНР, Росія, Туркменістан, Індія, Йорданія, Сирія, Іран, Марокко та інші. Загалом в Україні отримують вищу освіту студенти зі 130 країн світу.

Українська система вищої освіти досить потужна та розгалужена. Вона розвивається відповідно до світових тенденцій, характерних для усіх розвинених країн світу. В Україні готує фахівців 881 заклад вищої освіти різних рівнів акредитації: університети, академії, інститути, консерваторії (музичні академії), коледжі та технікуми. Якщо два десятиліття тому всі навчальні заклади були державними або комунальними, а фінансувалися виключно з державного бюджету, то тепер з`явилися вищі навчальні заклади приватної форми власності. Їхня частка становить понад 20% у галузі.

Держава, зі свого боку, в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, контролює навчальні заклади і стежить за якістю наданих послуг. Для цього введено систему ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів. Освітня діяльність на території України може здійснюватися лише за наявності відповідної ліцензії навчального закладу. Усі ВНЗ, що мають ліцензії, вносяться до Державного реєстру вищих навчальних закладів. А видавати дипломи з певної спеціальності навчальний заклад може тільки за умови її акредитації. Ця система контролю за якістю освіти поширюється і на філіали іноземних ВНЗ, що працюють на території України. Приймаючи рішення про вступ до конкретного ВНЗ, необхідно уточнювати, чи є в нього свідоцтво про акредитацію і ліцензія з обраної Вами спеціальності. Усі документи про освіту, що видаються в Україні, повинні відповідати затвердженим у країні зразкам, а сам диплом має декілька ступенів захисту.

Повну вищу освіту в Україні з присудженням кваліфікацій „спеціаліст” та „магістр” можуть надавати лише навчальні заклади III та IV ступенів акредитації. Це університети, академії, інститути та консерваторії – музичні академії. За успіхи в науково-дослідницькій діяльності університету або академії може бути наданий статус національного. Зазвичай це відображається у назві ВНЗ. Таким чином, найбільшими університетами в Україні є: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та інші.

Університети в Україні – це багатопрофільні вищі навчальні заклади з великою кількістю навчальних програм з природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямків науки, техніки, культури та мистецтв. У країні працюють як класичні університети, так і профільні: технічні, технологічні, медичні, аграрні, університети культури та мистецтв. Академії, як правило, пропонують спеціальності для певної галузі науки, виробництва або освіти. Окрім університетів та академій, в Україні отримати вищу освіту можна і в інституті. Це тип навчального закладу, що готує спеціалістів для роботи в певній сфері професійної діяльності. Також інститутом можуть називатися структурні підрозділи університету.

На початку 2010/2011 навчального року в Україні нараховувалося 369 вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації: 197 університетів, 62 академії, 109 інститутів та 1 консерваторія. Серед них статус національних присвоєний 109 вищим навчальним закладам.