Випускники українських ВНЗ будуть отримувати диплом разом з вкладишем європейського зразка

Міністр науки і освіти, молоді та спорту України Дмитро Табачник під час прямойго ефіру повідомив, що в 2012 році був виданий наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, згідно з яким всі вищі навчальні заклади України тепер зобов'язані видавати випускникам додаток до диплома європейського зразка. Дане рішення зобов'язані виконувати всі ВУЗи без винятку. Таке уточнення зовсім не випадково, адже раніше це виконували тільки великі вищі навчальні заклади.

Вкладиш європейського зразка затверджений і сертифікований в Європі і відповідає Болонським вимогам.

Болонська декларації 1999 року закликає використовувати додаток до диплома з метою створення єдиного європейського простору, що сприятиме працевлаштуванню громадян Європи і підвищувати міжнародну конкурентоспроможність європейської системи вищої освіти.

Додаток до диплома являє собою єдиний стандартний документ, який був розроблений Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО. Мета створення такого документа - полегшити процедуру академічного і професійного визнання дипломів, ступенів, сертифікатів, посвідчень, одержуваних випускниками ВУЗів. Цей документ отримав назву Diploma Supplement (DS) - загальноєвропейське додаток до диплома.

Загальноєвропейська додаток забезпечує визнання національної освіти за кордоном, робить зрозумілою отриману кваліфікацію для роботодавця у зв'язку з різноманітністю кваліфікацій і форм отримання освіти. Все це дозволяє здійснювати професійну діяльність в інших країнах і продовжувати освіту за кордоном.

Форма європейського додатка строго регламентується і складається з восьми обов'язкових розділів. ВНЗ, що видає такий додаток, заповнює шість з них.

Відповідно до болонських документів, заповнення додатка ведеться на одному з поширених європейських мов, однак рекомендується оформляти його на рідній мові з перекладом на англійську мову.

Вісім розділів додатка носять обов'язковий характер і їх слід заповнювати максимально повно і точно.

Перший розділ - "Інформація про власника кваліфікації" - включає ПІБ студента, дату і місце його народження, а також ідентифікаційний номер спеціальності, згідно прийнятої в країні системи ідентифікації.

Другий розділ - "Інформація про отриману кваліфікацію". У цьому розділі прописуються повна і скорочена назва кваліфікації, повні і скорочені назви отриманих ступенів, спеціальність, назву і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію, назви ВУЗів, де відбувалося навчання студента, мову (мови) навчання. Також в цьому розділі вказується статус ВНЗ.

Третій розділ - "Відомості про рівень кваліфікації". У цьому розділі зазначаються: рівень кваліфікації та її місце в національній системі вищої освіти, тривалість навчання, види навчального навантаження, включені в трудомісткість навчання, аудиторні години, самостійна навчальна робота, іспити.

Четвертий розділ - "Інформація про зміст навчання та отримані результати". У цьому розділі зазначаються відомості про форму навчання: очна, вечірня, заочна, дистанційна; про програму навчання та вимоги до її опанування, змісті навчання, вагове співвідношення дисциплін в академічних кредитах, перераховуються всі вивчені навчальні дисципліни, отримані по них кредити і оцінки, вказуються види підсумкового контролю з дисциплін, описується порядок захисту магістерської або докторської дисертації.

П'ятий розділ - "Професійна характеристика кваліфікації". Містить відомості про готовність випускника продовжувати освіту на більш високих рівнях, його професійний статус, ступінь його компетенції і можливих повноважень.

Шостий розділ - "Додаткова інформація". В цей розділ ВНЗ може включити інформацію про пройдені стажуваннях, про зарахував досвіді роботи за фахом.

Сьомий розділ - "Відомості про сертифікацію диплома". У цьому розділі вказується прізвище, ім'я та по батькові офіційної особи, що посвідчує додаток до диплома, посада особи, яка підписала диплом. Всі ці відомості завіряються печаткою.

Восьмий розділ - "Загальна інформація про національну систему освіти". У цьому розділі зазначається інформація про систему вищої освіти країни, а також основні вимоги до абітурієнтів, що вступають до ВНЗ.

Європейське додаток до диплома дозволяє визнавати диплом усіма країнами, які є учасниками Болонського процесу.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ректор вищого навчального закладу або навчальний відділ зобов'язані виготовити і видати студенту вкладиш диплома протягом місяця після того, як студент звернувся в навчальний відділ або в ректорат свого університету. Додатка до диплома європейського зразка видаються безкоштовно.