Визнання українських дипломів в інших країнах

З українським дипломом Ви зможете займатися професійною діяльністю або ж продовжувати Ваше навчання в будь-якій країні світу.

Разом з іншими державами уряд України працює над спрощенням процедури визнання дипломів. Україна також є членом Гаазької конвенції про спрощену процедуру легалізації документів та Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні.

Для того, щоб Ваш диплом, отриманий в Україні, був дійсний на території іншої держави, після його отримання Вам треба пройти процедуру легалізації. Якщо обрана Вами країна, як і Україна, є учасником Гаазької конвенції, то достатньо буде запевнити диплом апостилем.

Апостилювання дипломів займається Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Дана процедура легалізації документів універсальна для всіх країн-учасниць конвенції.

Також варто відзначити, що процедура підтвердження кваліфікації та легалізації диплому в кожній країні має свої особливості.

Україна вже підписала 22 двосторонніх угоди про взаємне визнання документів про освіту і вчені ступені. Зокрема, на сьогоднішній день такі угоди діють з Болгарією, Угорщиною, В'єтнамом, Китайською народною республікою, Монголією, Польщею, Румунією, Францією та Естонією.

Двосторонні угоди в галузі визнання дипломів підписані з Росією і більшістю країн пострадянського простору. У цих країнах процедура визнання кваліфікації студентів - максимально спрощена.

Україна, разом з 43 іншими країнами, є членом Лісабонської конвенції про визнання кваліфікації вищої освіти, дія якої поширюється практично на всі держави Європи. Крім європейських країн, до неї також приєдналися США, Канада, Австралія, Ізраїль, Казахстан і Білорусь.

У 2011 році в Україні було створено Національний інформаційний центр академічної мобільності. Центр проводить визнання в Україні документів про освіту, виданих в інших країнах, а також допомагає випускникам українських ВНЗ пройти процедуру визнання за кордоном.

У 2005 році Україна приєдналася до Болонської декларації. На даний момент, разом з іншими 47 європейськими країнами, уряд країни постійно впроваджує болонські реформи в систему осваіти. Тим самим країна обрала курс на європейські стандарти освіти, інтеграцію в загальноєвропейський освітній і науковий простір.

Для того, щоб повністю реалізувати основні положення Болонської декларації, в Україні проходять масштабні реформи і модернізація освітньої галузі. Введена триступенева система підготовки фахівців з вищою освітою. Така схема відповідає європейським стандартам освіти і системам більшості країн світу. Українські університети, інститути та академії, пропонують програми підготовки з наданням кваліфікацій:

• «бакалавр» - 1 ступінь;
• «спеціаліст» та «магістр наук» - 2 ступінь;
• «кандидат наук» 3 ступінь.

Всі, без винятку, ВНЗ України давно перейшли на кредитно-модульне оцінювання знань (ECTS), яке також використовується в Європі. Також затверджено додаток до диплома європейського зразка.

Всі ці зміни спрямовані на оптимізацію української освітньої системи та уніфікацію з відповідними системами інших країн. У підсумку процедура підтвердження рівня знань, отриманого в Україні, буде значно спрощена.