Як вести конспекти в університеті

З ціллю підвищення професійного рівня і поповнення свого багажу знань, дуже важливо відвідувати різноманітні навчальні заходи та лекції. Але чому слід приділити особливу увагу на заняттях, щоб навчання стало ефективним та корисним?

Зі шкільних років кожному учневі прививають уміння слухати. Ця цінна порада не втрачає актуальності на будь-якому життєвому етапі навчання. Тільки дорослі слухачі повинні набути вміння виділяти головне в промові доповідача та вести конспекти і по ходу лекції.

Існують різноманітні методики навчання та подачі знань. Деякі лекції краще слухати, ніж конспектувати, хоча є і висока ймовірність того, що матеріал швидко забудеться. В такому випадку потрібно попрацювати над зберіганням корисної інформації дома, записавши окремі важливі положення. І все ж постарайтеся навчитися поєднувати в собі вміння слухати та робити конспекти, роблячи при цьому записи короткими та зрозумілими.

Конспект необхідно вести таким чином, щоб залишалося місце для зауважень, питань та заміток. Для цього доцільно на одній сторінці розвороту зошита писати текст, а іншу залишати вільною. На чистому полі по ходу лекції можна робити свої помітки, записувати сумніви, висновки. Все це допоможе згодом згадати матеріал лекції.

Головну думку краще виділяти кольоровим маркером. Неодмінно варто записувати і розшифровувати нові поняття, терміни. Не потрібно старатися писати детальний текст, оскільки в цьому випадку легко упустити головне. При такому конспектуванні погано сприймається сенс сказаного, а основна увага акцентується на записах.

Слід також вчитися виділяти із почутого головне, сенс ідеї, яку лектор намагається донести, а конспектувати – основні положення та висновки. Запис лекції повинен вестись в лаконічній формі. Можна вдатися до скорочень, використовуючи зрозумілі Вам символи.

Проаналізувавши, які слова в професійній тематиці зустрічаються найчастіше всього, Ви можете скласти свій словник скорочень та використовувати їх при веденні конспекту.