Загальні правила прийому іноземців на навчання в Україні

Загальні правила прийому іноземних студентів на навчання до ВНЗ України встановлені на державному рівні та суворо обумовлені законодавством країни.

Загальні правила прийому іноземних студентів на навчання до ВНЗ України встановлені на державному рівні та суворо обумовлені законодавством країни.

Координація роботи навчальних закладів будь-якої форми власності в цілому, а також аспектів, що стосуються прийому студентів, які не є громадянами України, відбувається на вищих рівнях влади і контролюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Захищає право іноземних студентів здобути освіту в Україні Закон про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів.

При прийомі на навчання, ВНЗ керуються міжнародними договорами України, загальнодержавними програмами, а також договорами, укладеними ВНЗ з юридичними та фізичними особами.

Дія зазначеного закону не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України, а відповідно, мають право вступу до навчальних закладів нарівні з громадянами України.

В основі цього закону лежить рівність всіх охочих здобути освіту, а також те, що приймати на навчання студентів мають право тільки ВНЗ, які отримали відповідну ліцензію. Це, в свою чергу, оберігає студентів від шахрайства та інших незручностей.

Всі, без обмеження, іноземні студенти, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та мови, мають право на отримання гідної освіти в Україні.

При вступі іноземні студенти зобов'язані подати всі необхідні документи, засвідчені згідно до законодавства країни, де вони були видані та легалізовані у встановленому порядку. Винятки можуть мати місце лише на основі відповідних пунктів міжнародних договорів України.

За своєчасність оформлення всіх документів, що дають право на перебування іноземних студентів на території України, повну відповідальність несе ВНЗ.

Облік усіх іноземних студентів, які прибули на навчання в Україну, ведеться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.