Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі


+30532 509170, +305322 21836

+380532 500222

rector@uccu.org.ua

Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі

www.pusku.edu.ua

1961

IV

колективна

Університет

українська, російська

Деканат по роботі з іноземними студентами Тел. (0532) 50-97-95, e-mail: puetdecin@mail.ru

Полтавська

вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014, Україна